(English version below)

 

Restaurant Moment er opført i udkanten af den bæredygtige landsby Friland midt i det enorme, vilde spisekammer som naturen i Nationalpark Mols Bjerge udgør. Restauranten er omgivet af en produktionshave hvor afgrøderne ender på tallerkenen straks efter plukning. Selvom vi er tæt på naturen er vi også tæt på Aarhus og endnu tættere på Ebeltoft.

Restaurant Moment forener gastronomi, æstetik og bæredygtighed. Vi viser hvordan hensyn til naturen og anvendelsen af lokale ressourcer kan være et gennemgående princip både hvad angår fødevarer, drikkevarer, dyrkning og byggeri, og ikke mindst hvad angår synergien imellem disse.

Vi ønsker at "skubbe" til grænserne for det kendte - både for hvordan man kan anvende urter og grøntsager, men også for hvordan disse dyrkes. Vi har som udgangspunkt intet madspild, men opfatter hver del af en grøntsag som et produkt. Vi mener at det er muligt at gøre det betydeligt bedre og langt mere bæredygtigt end nuværende økologiske dyrkningsmetoder - og hvor vi aldrig ville indkøbe sprøjtede varer, har vi også fravalgt et Ø-mærke for således at være frie til at eksperimentere med vilde råvarer fra skov og strand, såvel som skovhaver, der tillader høj biodiversitet og insektliv. Skovhaver gødes slet ikke eller minimalt, og har derfor ikke mange af de miljøproblemer der eksisterer i selv økologisk landbrug.

 

- o 0 o -

 

Restaurant Moment lies at the border of the sustainable village "Friland" in the middle of the giant, wild pantry that is wild nature in the National Park Mols Bjerge. Outside the restaurant is an edible garden where produce ends on the plates right after harvesting. Even though we are close to nature, we are just a short distance from Aarhus and even closer to Ebeltoft.

Restaurant Moment unifies gastronomy, aesthetics and sustainability. We show how care for nature and the use of local resources can be a general principle with regards to food, drinks, produce, building, and not least the synergy between them.

We wish to "push" the borders for what is known - with regards to the use of herbs and vegetables, but also with regards to how they are grown. As a point of departure, we have zero food waste, and we consider all parts of a vegetable a product. We believe it is possible to do much better and to be more sustainable than what can be achieved with organic produce only. Whereas we would never buy products where pesticides have been used, we have also distanced ourselves from the Danish "Ø-sign" (indicating organic products) in order to be free to experiment with wild ingredients from forest and seaside, as well as produce from forest gardens. In forest gardens, like our own, there can be high biodiversity and insect life and a minimal amount of fertilizing so that many of the environmental issues related to even organic farming are avoided.