Restaurant Moment er opført i udkanten af den bæredygtige landsby Friland midt i det enorme, vilde spisekammer som naturen i Nationalpark Mols Bjerge udgør. Restauranten er omgivet af en produktionshave hvor afgrøderne ender på tallerkenen straks efter plukning. Selvom vi er tæt på naturen er vi også tæt på Aarhus og endnu tættere på Ebeltoft.

Restaurant Moment forener gastronomi, æstetik og bæredygtighed. Vi viser hvordan hensyn til naturen og anvendelsen af lokale ressourcer kan være et gennemgående princip både hvad angår fødevarer, drikkevarer, dyrkning og byggeri, og ikke mindst hvad angår synergien imellem disse.

Vi ønsker at "skubbe" til grænserne for det kendte - både for hvordan man kan anvende urter og grøntsager, men også for hvordan disse dyrkes. Vi har som udgangspunkt intet madspild, men opfatter hver del af en grøntsag som et produkt. Vi mener at det er muligt at gøre det betydeligt bedre og langt mere bæredygtigt end nuværende økologiske dyrkningsmetoder - og hvor vi aldrig ville indkøbe sprøjtede varer, har vi også fravalgt et Ø-mærke for således at være frie til at eksperimentere med vilde råvarer fra skov og strand, såvel som skovhaver, der tillader høj biodiversitet og insektliv. Skovhaver gødes slet ikke eller minimalt, og har derfor ikke mange af de miljøproblemer der eksisterer i selv økologisk landbrug.